Vi har samlet artikler, guides og eksempler så du kan lave din undersøgelse på en mere effektiv måde.

Fra begyndelsen til slutningen, viser vi hvordan du laver "Det gode spørgeskema". Find ud af at analysere dine data, struktureret og målrettet.

Samtidig sikrer vi, at du lever op til gældende retningslinjer inden for opsætning af en APV undersøgelse, kortlægning af data, udarbejdelse af handleplaner, og opfølgning på de analyserede data.

Begynd med at læse om

Vis alle Spørgeskemaer Forløb APV Analyse Arbejdsulykke
Det gode spørgeskema
Spørgeskema

Det gode spørgeskema

Måske har du i længere tid taget tilløb til at invitere dine respondenter og mangler at konkretisere din undersøgelse?

Valg af svarskala
Spørgeskema

Valg af svarskala

Hvorfor er det en god idé at benytte en svarskala, når din spørgeskemaundersøgelse er baseret på kvantitativ metode?

De gode svarkategorier
Spørgeskema

De gode svarkategorier

I spørgeskemaer benyttes ofte lukkede spørgsmål. Det vil sige at respondenten har en begrænset mængde af svarmuligheder at vælge imellem.

Organiser dit spørgeskema
Spørgeskema

Organisér dit spørgeskema

Nogle gange bliver du så fokuseret på at formulere gode, skarpe spørgsmål og svarkategorier, at du helt glemmer at betragte spørgeskemaet i dets helhed.

Invitationsbrevet
Forløb

Invitationsbrevet

En høj svarprocent er som regel et tegn på kvalitet i spørgeskemaundersøgelsen. Men hvordan sikrer du, at så mange som muligt vælger at svare på dit fantastiske spørgeskema du har brugt mange timer på at udvikle?

Pilottest af spørgeskemaet
Forløb

Pilottest

Det er vigtigt at få sit spørgeskema ordentligt testet, inden man sender det ud til alle sine respondenter. Gør man ikke det, risikerer man at lave fejl i spørgeskemaet, som sagtens kunne have været rettet, hvis man bare havde fået nogle andre øjne på det i tide.

Hvad er en APV?
APV

Hvad er en APV?

Alle danske virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering - APV, for at synliggøre eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

APV analyse og rapport
APV

APV - Analyse og Rapport

I en APV proces er det vigtigt at følge de enkelte metoder i en rækkefølge. For efter at have udarbejdet et spørgeskema, og udsendt dette til respondenterne som er en del af undersøgelsen, kræves nu en reel kortlægning af resultaterne. Altså en analyse af besvarelserne, som er indhentet.

APV Handleplan
APV

APV - Handleplan

En handleplan er en beskrivelse af potentielle årsager og mulige løsninger, med prioriteringer i forhold til løsning af organisationens arbejdsmiljømæssige problemer.

Fritekstanalyse
Analyse

Sådan bruger du Fritekstanalyse

  1. Formål
  2. Oprette nyt spørgsmål til kodning
  3. Kodning
  4. Rapporter og krydstabulering på kodet spørgsmål
Social Kapital
Analyse

Hvad er social kapital?

Social kapital har i de senere år været genstand for en stærkt stigende interesse. Forklaringen er formentlig, at social kapital giver en helt ny forståelse af, hvad der skaber succesfulde organisationer.

Social Kapital
Analyse

Trivselsmåling

De fleste kender til udtrykket trivselsmåling, men de færreste kender til selve indholdet, og processerne i en sådan måling.

Social Kapital
Analyse

NPS - Hvor loyale er dine respondenter?

Det primære formål ved at benytte Net Promoter Score metoden er, at forudsige kundernes loyalitet, vist ved genkøb og henvisning til et produkt, en service eller en virksomhed.

Gode råd om spørgeskemaundersøgelser
Forløb

Stikprøve

Hvad er en stikprøve og hvilken størrelse skal stikprøven have for din undersøgelse?

Gode råd om spørgeskemaundersøgelser
Forløb

Fejlmargin

Hvad er en fejlmargin, og hvilken betydning har det for din undersøgelse?

Gode råd om spørgeskemaundersøgelser
Forløb

Repræsentativ

Hvad betyder det at være repræsentativ, og hvordan finder man frem til en undersøgelses repræsentivitet?

Din undersøgelses repræsentativitet udregnes ved at medtage den statistiske usikkerhed(konfidensniveau), som typisk er på 95%, i din undersøgelse.

Gode råd om spørgeskemaundersøgelser
Forløb

Konfidensinterval

Hvad er et konfidensinterval?

Et konfidensinterval angiver usikkerheden for et målt parameter, hvor intervallet med en bestemt sandsynlighed indeholder den sande værdi af parameteren. Konfidensintervallet fortæller dermed hvad der er den sande middelværdi for din undersøgelses population, og man benytter en stikprøve for at beregne konfidensintervallet.

Gode råd om spørgeskemaundersøgelser
Forløb

BIAS i spørgeskemaundersøgelse

Hvad er BIAS i en spørgeskemaundersøgelse?

BIAS opstår når respondenters besvarelser, eller mangel på besvarelser i en undersøgelse, ikke modsvarer den relle sandhedsværdi i en besvarelse udtaget via en tilfældig stikprøve.

Forskellige typer af BIAS i din undersøgelse

Der findes 4 typiske former for BIAS du skal være opmærksom på når du gennemfører din undersøgelse.

  1. BIAS i stikprøven
  2. BIAS for svarende respondenter
  3. BIAS for ikke svarende respondenter
  4. BIAS for venlighed / Social desirability

defgo chart

Prøv defgo gratis, nu!

Gratis support
altid klar til at hjælpe

defgo support Online chat

T. 888 21 889

(åben 8.30 til 16.00, fredag 8:30 til 15.00)

Skriv til os: eller benyt vores Kontaktformular til support

© 2020. All rights reserved. Cookiepolitik

Forhandles af