Det gode spørgeskema

Her finder du en række artikler, guides og eksempler på hvordan du kan lave din egen spørgeskemaundersøgelse.

 

Fra begyndelsen til slutningen, viser vi hvordan du laver "Det gode spørgeskema". Du kan også læse om hvordan du analyserer dine data ved bl.a. at lave statistiske beregninger.

Hvis du skal gennemføre en APV, finder du her særlige artikler og eksempler på hvordan du gennemfører en APV, hele processen fra kortlægning, rapportering og udarbejdelse af handleplaner er beskrevet i artikler.

Begynd med at læse om

Vis alle Spørgeskemaer Dataindsamling Analyse APV Trivsel
Det gode spørgeskema
Spørgeskema

Det gode spørgeskema

Måske har du i længere tid taget tilløb til at invitere dine respondenter og mangler at konkretisere din undersøgelse?

Valg af svarskala
Spørgeskema

Valg af svarskala

Hvorfor er det en god idé at benytte en svarskala, når din spørgeskemaundersøgelse er baseret på kvantitativ metode?

De gode svarkategorier
Spørgeskema

De gode svarkategorier

I spørgeskemaer benyttes ofte lukkede spørgsmål. Det vil sige at respondenten har en begrænset mængde af svarmuligheder at vælge imellem.

Organiser dit spørgeskema
Spørgeskema

Organisér dit spørgeskema

Nogle gange bliver du så fokuseret på at formulere gode, skarpe spørgsmål og svarkategorier, at du helt glemmer at betragte spørgeskemaet i dets helhed.

Invitationsbrevet
Dataindsamling

Invitationsbrevet

En høj svarprocent er som regel et tegn på kvalitet i spørgeskemaundersøgelsen. Men hvordan sikrer du, at så mange som muligt vælger at svare på dit fantastiske spørgeskema du har brugt mange timer på at udvikle?

Pilottest af spørgeskemaet
Dataindsamling

Pilottest

Det er vigtigt at få sit spørgeskema ordentligt testet, inden man sender det ud til alle sine respondenter. Gør man ikke det, risikerer man at lave fejl i spørgeskemaet, som sagtens kunne have været rettet, hvis man bare havde fået nogle andre øjne på det i tide.

Hvad er en APV?
APV

Hvad er en APV?

APV er en forkortelse for arbejdspladsvurdering og er et værktøj til at arbejde forebyggende og systematisk inden for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Alle danske virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering for at synliggøre eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Formålet med en APV er at sikre et sundt arbejdsmiljø, og det sker ved at lade medarbejderne beskrive deres opfattelse af arbejdsmiljøet.

Hvad er en APV?
APV

APV skema

Hvad et APV skema skal indeholde afhænger af hvilken branche din arbejdsplads er en del af. F.eks. APV skema kontor. Man inddeler Handelsbranchen op i APV skema butik og APV skema Engros, da der er forskellige arbejdssituationer at tage hensyn til, i en arbejdspladsvurdering.

APV analyse og rapport
APV

APV - Analyse og Rapport

I en APV proces er det vigtigt at følge de enkelte metoder i en rækkefølge. For efter at have udarbejdet et spørgeskema, og udsendt dette til respondenterne som er en del af undersøgelsen, kræves nu en reel kortlægning af resultaterne. Altså en analyse af besvarelserne, som er indhentet.

APV Handleplan
APV

APV - Handleplan

En handleplan er en beskrivelse af potentielle årsager og mulige løsninger, med prioriteringer i forhold til løsning af organisationens arbejdsmiljømæssige problemer.

Fritekstanalyse
Analyse

Sådan bruger du Fritekstanalyse

  1. Formål
  2. Oprette nyt spørgsmål til kodning
  3. Kodning
  4. Rapporter og krydstabulering på kodet spørgsmål
Social Kapital
Analyse

Social Kapital - Spørgeskema

Social kapital har i de senere år været genstand for en stærkt stigende interesse. Forklaringen er formentlig, at social kapital giver en helt ny forståelse af, hvad der skaber succesfulde organisationer.

Social Kapital
Analyse

Trivselsmåling

De fleste kender til udtrykket trivselsmåling, men de færreste kender til selve indholdet, og processerne i en sådan måling.

Social Kapital
Analyse

NPS - Hvor loyale er dine respondenter?

Det primære formål ved at benytte Net Promoter Score metoden er, at forudsige kundernes loyalitet, vist ved genkøb og henvisning til et produkt, en service eller en virksomhed.

Gode råd om spørgeskemaundersøgelser
Dataindsamling

Stikprøve

Hvad er en stikprøve og hvilken størrelse skal stikprøven have for din undersøgelse?

Gode råd om spørgeskemaundersøgelser
Dataindsamling

Fejlmargin

Hvad er en fejlmargin, og hvilken betydning har det for din undersøgelse?

Repræsentativ
Dataindsamling

Repræsentativ

Hvad betyder det at være repræsentativ, og hvordan finder man frem til en undersøgelses repræsentivitet?

Din undersøgelses repræsentativitet udregnes ved at medtage den statistiske usikkerhed(konfidensniveau), som typisk er på 95%, i din undersøgelse.

Konfidensinterval
Dataindsamling

Konfidensinterval

Hvad er et konfidensinterval?

Et konfidensinterval angiver usikkerheden for et målt parameter, hvor intervallet med en bestemt sandsynlighed indeholder den sande værdi af parameteren. Konfidensintervallet fortæller dermed hvad der er den sande middelværdi for din undersøgelses population, og man benytter en stikprøve for at beregne konfidensintervallet.

BIAS i spørgeskemaundersøgelse
Dataindsamling

BIAS i spørgeskemaundersøgelse

Hvad er BIAS i en spørgeskemaundersøgelse?

BIAS opstår når respondenters besvarelser, eller mangel på besvarelser i en undersøgelse, ikke modsvarer den relle sandhedsværdi i en besvarelse udtaget via en tilfældig stikprøve.

Forskellige typer af BIAS i din undersøgelse

Der findes 4 typiske former for BIAS du skal være opmærksom på når du gennemfører din undersøgelse.

  1. BIAS i stikprøven
  2. BIAS for svarende respondenter
  3. BIAS for ikke svarende respondenter
  4. BIAS for venlighed / Social desirability

Krænkende adfærd på arbejdspladsen
Trivsel

Krænkende adfærd på arbejdspladsen

Hvad er en krænkende handling?

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle.

Hjemmearbejde
Trivsel

Hjemmearbejde

Pr. 30. april 2022 er der indført nye regler for hjemmearbejdspladser, som sætter krav til ansattes skærm, tastatur, mus, bord, stol, lysforhold, pauser samt syn.

Reglerne gælder hvis man arbejder hjemmefra mere end to dage om ugen, målt som gennemsnit over en måned. Så hvis man arbejder hjemmefra to dage eller mindre om ugen, så gælder reglerne ikke. Men det gælder altid, at der skal sikres et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk.

Indflydelse i arbejdet
Trivsel

Indflydelse i arbejdet

Indflydelse i arbejdet har stor betydning for trivslen for den enkelte medarbejder. Mange års forskning har vist, at når medarbejdere føler, at de har indflydelse i deres arbejde, så bliver motivationen, produktiviteten og kvaliteten i arbejdet forøget. Og modsat når medarbejdere har minimal indflydelse, vil det have negative konsekvenser for trivslen og medarbejderes psykiske velbefindende. Indflydelse kan tilmed også ses som nødvendigt for at medarbejdere håndterer de krav, som de møder i deres arbejde.

Sygefravær på arbejdspladsen
Trivsel

Sygefravær på arbejdspladsen

Sygefravær er fravær fra arbejdet, som skyldes sygdom i en eller anden udstrækning. Det kan være forskelligt alt afhængig af virksomheden, hvad der betragtes som en legitim sygdom og hvor der er behov for at blive sygemeldt. Influenza og virus vil fx være en legitim grund til sygefravær, mens hovedpine ikke altid er det.

Årsager til sygefravær

Der kan være flere årsager til at en medarbejder er fraværende. Nedenfor er der listet eksempler på årsager til sygefravær:

Stress i arbejdslivet
Trivsel

Stress i arbejdslivet

Stress er et komplekst begreb og dækker over mange betydninger. Det er en reaktion, der sker på baggrund af en eller flere belastninger, der kan lede til andre sygdomme og i sidste ende kan føre til en sygemelding. Stress opstår, når der er en ubalance mellem de krav, man selv og andre stiller til en, og de ressourcer man har til rådighed. Man kan se stress som en tilstand af frustration og demotivation, der over længere tid kan føre til både psykiske og fysiske helbredsmæssige problemer. Det kan både ske som følge af belastninger i arbejdslivet og privatlivet.

defgo chart

Kom igang med defgo helt gratis nu - du kan oprette din første undersøgelse på under 5 minutter !

© 2024. All rights reserved. Cookiepolitik. Forhandles af