APV Skema
APV

Hjemmearbejde

Pr. 30. april 2022 er der indført nye regler for hjemmearbejdspladser, som sætter krav til ansattes skærm, tastatur, mus, bord, stol, lysforhold, pauser samt syn.

Reglerne gælder hvis man arbejder hjemmefra mere end to dage om ugen, målt som gennemsnit over en måned. Så hvis man arbejder hjemmefra to dage eller mindre om ugen, så gælder reglerne ikke. Men det gælder altid, at der skal sikres et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk.

Arbejdsmiljøloven gælder også derhjemme

Ifølge arbejdstilsynets bestemmelser er ens hjemmearbejdsplads, udover få undtagelser, underlagt arbejdsmiljøloven. Selvom medarbejdere arbejder hjemme, tilhører ansvaret for et sundt arbejdsmiljø arbejdsgiveren, ligesom når medarbejdere arbejder på virksomhedens adresse. Arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen har ikke krav på at inspicere medarbejdernes hjem, for at se om arbejdsmiljøet er i orden, så derfor er det vigtigt at medarbejderen selv tager ansvar.

Relateret til hjemmearbejde er der krav til faste arbejdssteders udstyr og skærmarbejde præcis som på selve arbejdspladsen. Se kravene opstillet i FAQ’en nederst på siden.

billede

Indgår hjemmearbejdspladsen i en APV?

En APV er en vurdering af hele arbejdspladsen og er med til at forbedre arbejdsmiljøet, så trivslen bliver bedre og mistrivslen forebygges, også når man arbejder hjemmefra. Hjemmearbejdspladser skal derfor være en del af arbejdspladsvurderingen og der skal altså indgå spørgsmål relateret til hjemmearbejdet i APV’en for også at sikre arbejdsmiljøet hjemme.

I defgo kan du lave en arbejdspladsvurdering, som passer bedst til din virksomhed og branche. Se nærmere på vores forskellige APV skemaer, som passer til din arbejdsplads og det arbejdsmiljø, som arbejdspladsvurderingen foretages i, under APV Skema.

Hvis du har brug for assistance til at komme i gang med en APV på din arbejdsplads, kan du kontakte Cecilia Selnø.

Eller opret en gratis defgo konto, og gå igang med det samme.

Fordele og ulemper ved hjemmearbejde

Der er fordele og ulemper ved hjemmearbejde både for den enkelte medarbejder og virksomheden. Nedenfor ses nogle mulige eksempler:

Fordele for den enkelte medarbejder:

 • Større fleksibilitet
 • Mere arbejdsro
 • Større produktivitet
 • Større tillid fra arbejdsgiver via selvstændigt arbejde
 • Spare tid og penge på transport til arbejde

Ulemper for den enkelte medarbejder:

 • Mindre vidensdeling og sparring med kolleger
 • Kræver stor planlægning og selvdisciplin ift. adskillelse af arbejde og fritid
 • Mindre synlighed i organisationen
 • Kræver stor plads
 • Mindre arbejdsro

Fordele for virksomheden:

 • Højere motivation blandt medarbejdere
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Større effektivitet og produktivitet blandt medarbejdere
 • Fleksibel organisering af arbejdet

Ulemper for virksomheden:

 • Svækkelse af daglig kontakt til medarbejdere
 • Uklarhed om arbejdsopgaver
 • Større uoverensstemmelse blandt medarbejdere
 • Svækkelse af det sociale arbejdsmiljø
 • Svækkelse af det psykiske arbejdsmiljø
 • Kræver investering til udstyr

For at imødegå ulemperne kan der indføres faste dage, hvor medarbejdere skal være til stede på arbejdspladsen. Særligt for at vedligeholde vidensdeling og sparring blandt medarbejdere, der kan styrke det sociale samt psykiske arbejdsmiljø.

FAQ om arbejdsmiljølovens regler ved hjemmearbejde

Grundlæggende krav til indretning af arbejdsstedet ved hjemmearbejde

Reglerne for skærmarbejde i forbindelse med hjemmearbejde indeholder bl.a. krav om at skærmen skal indrettes og forsynes med udstyr, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljøreglerne.

Hvad er kravene til skærmen?

Skærmen, der benyttes, skal have tydelige tegn og være tilstrækkelige store. Det skal være muligt at justere lysstyrke og kontrast, og skærmen skal kunne drejes og/eller vippes efter behov. Derudover skal generende reflekser og blænding i skærmen undgås.

Hvad er kravene til arbejdsbordet?

Det arbejdsbord, der arbejdes ved, skal have tilstrækkelig plads til, at arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. Derudover skal arbejdsbordet have en lavreflekterende overflade. Arbejdsbordet skal både være bredt og dybt for at opnå fleksibel opstilling af skærmen med passende synsafstand samt ergonomisk støtte til hænder og underarme. Der er ikke krav om hæve-/sænkebord.

Hvad er kravene til arbejdsstolen?

Arbejdsstolen skal ved skærmarbejde være stabil, sikre brugeren bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling. Derudover skal stolesædet kunne indstilles i højden og stilles skråt.

Hvad er kravene til udstyret?

Udstyret, omfattende tastatur og mus, skal være udformet således at arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. Yderligere krav til tastaturet er, at det skal være adskilt fra skærmen for at mindske træthed i arme og hænder.

Hvad er kravene til lysforholdene?

Der skal sikres tilstrækkelig belysning ved både almenbelysning og særbelysning, herunder arbejdslamper, og der skal være en passende kontrast mellem skærm og omgivelser for at tilpasse arbejdets karakter og ansattes syn. Generende blænding og reflekser kan reduceres og helst undgås ved placering af skærm i nogen afstand fra vinduerne og i koordinering til de kunstige lyskilder. .

Hvad er kravene til pauser?

Skærmarbejde skal afbrydes regelmæssigt af andet arbejde og/eller pauser, så synet får et afbræk fra skærmen for at undgå sundhedsskadelige påvirkninger. Variation af andet arbejde og pauser bør afpasses efter skærmarbejdets intensitet.

Hvad er kravene til medarbejderes syn?

Som medarbejder har man ret til en undersøgelse af ens syn før og/eller efter arbejde ved en skærmenhed. Særligt hvis der uheldigvis opstår synsproblemer/øjengener grundet skærmarbejdet. Undersøgelsen foretages enten af en optiker eller øjenlæge og bestemmes og betales af arbejdsgiveren. Synskorrigerende hjælpemidler betales af arbejdsgiveren, hvis optiker eller øjenlæge anbefaler det. Dette gælder fx skærmbriller.

Se Arbejdstilsynets vejledning for hjemmearbejde og skærmarbejde på at.dk.

 

Læs mere