APV Skema
APV

APV Skema

Fuldt dækkende skema med 45 spørgsmål

Skemaet indeholder alle de nødvendige spørgsmål om det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø, og tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledninger og tjeklister.
APV skemaet dækker alle de mest almindelige arbejdsmiljøforhold på en arbejdsplads.
I APV værktøjet kan du selv tilpasse skemaet, hvis der er spørgsmål du ønsker at ændre, tilføje eller slette.  

 • 👉KLIK på APV skemaet lige herunder og prøv selv at udfylde det - så nemt er det!: apvskema

Lav nemt din egen APV

APV Skema download

Som bruger af APV værktøjet, kan du downloade hele APV Skemaet i Word eller PDF. Også fra en gratis konto.
Men det er faktisk nemt at sende APV skemaet direkte til jeres medarbejdere inde fra APV værktøjet, så de kan svare på APV'en elektronisk med det samme.
Når medarbejderne har svaret kan du trække en oversigt over besvarelserne. Og så er du allerede kommet langt med jeres APV.

APV Skema kontor

Ovenstående APV skema dækker de mest almindelige arbejdsmiljøforhold på et kontor.
Hvis I har særlige arbejdsforhold, kan det være nødvendigt at supplere med ekstra spørgsmål for de specifikke områder.
Det kan være lagerarbejde, kørende sælgere eller permanente hjemmearbejdspladser.
I APV værktøjet kan du finde yderligere eksempler på spørgsmål til særlige arbejdsområder.

Hvad skal et APV-skema indeholde?

Følgende temaer er vigtige at have med i jeres APV-skema:

 • Indeklima
 • Belysning
 • Støj
 • Ergonomiske forhold
 • Psykiske forhold
 • Krænkende adfærd
 • Sygefravær
 • Ulykker
 • Oplæring
Husk: Hvis I har særlige arbejdsforhold, skal der tilføjes spørgsmål der også dækker dem. Det kunne fx. være lagerarbejde, kørende sælgere eller andre særlige arbejdsmiljøforhold.

Hvad er NemAPV?

NemAPV er en løsning for mindre virksomheder, hvor vi gennemfører undersøgelsen for jer.
Vi sender et link til APV'en til alle jeres medarbejdere. Når de har svaret modtager du en færdig rapport.

Ønsker du at høre mere om NemAPV så kontakt Cecilia Selnø eller ring 888 21 888.

Gode råd inden du gennemfører en APV

Det anbefales at overveje følgende, inden man går i gang med en APV:

 1. Inddrag medarbejderne i hele processen omkring APV'en.
 2. I skal være indstillet på at tage resultaterne alvorligt og handle på dem bagefter.
 3. Når I sender spørgeskemaet ud, så invitér både medarbejdere og ledere.
 4. Den psykiske APV bør være anonym, og der bør ikke laves rapporter for grupper på under 5 personer - defgo systemet kan håndtere anonymitet for jer.
 5. Tilstræb en høj svarprocent i alle afdelinger, ved at understøtte med kommunikation, der motivere til deltagelse. En svarprocent på under 60% er utilfredsstillende.
 6. Giv mulighed for at medarbejderne kan vedhæfte billeder til deres besvarelse. Det gør det nemt at dokumentere de fysiske problemer i arbejdsmiljøet.
 7. Resultaterne fra kortlægningen bør deles med medarbejderne. Man kan trække en færdig powerpoint præsentation til hver afdeling direkte i defgo, så det er nemt for afdelingslederen at formidle resultaterne.
 8. Der skal udarbejdes en handleplan som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen. defgo indeholder en skabelon til handleplaner, som er klar til brug.
 9. Handleplanen skal gøres tilgængelig for alle medarbejdere. I defgo kan man dele link (URL) til handleplanen med medarbejderne.
 10. Det er en god idé at gentage APV'en efter 1-2 år for at se, om de ønskede forbedringer har fundet sted.

Hvis du har brug for assistance til at komme i gang med en APV på din arbejdsplads, kan du kontakte Cecilia Selnø.

Eller opret en gratis defgo konto, og gå i gang med det samme.

Interview med Thomas Clausen, NFA

Hør gode råd på 4 aktuelle emner inden for arbejdsmiljøarbejdet.

 

Læs mere