APV skema
APV

APV skema

Fuldt dækkende APV skema med 45 spørgsmål

Dette APV skema indeholder alle de nødvendige spørgsmål om det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø, og tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledninger og tjeklister.
APV skemaet dækker alle de mest almindelige arbejdsmiljøforhold på en arbejdsplads.
I APV værktøjet kan du selv tilpasse skemaet, hvis der er spørgsmål du ønsker at ændre, tilføje eller slette.  

 • 👉KLIK på APV skemaet lige herunder og prøv selv at udfylde det - så nemt er det!: apvskema

Lav nemt din egen APV

Download APV skema

Du kan også downloade APV skemaet lige herunder. Skriv din e-mail og du får det tilsendt direkte.

Webinar om APV

På dette webinar gennemgår vi hvordan du gennemfører en APV fra start til slut.

Tilmelding: APV webinar - hver torsdag kl. 10-11

APV Skema kontor

Ovenstående APV skema dækker de mest almindelige arbejdsmiljøforhold på et kontor.
Hvis I har særlige arbejdsforhold, kan det være nødvendigt at supplere med ekstra spørgsmål for de specifikke områder.
Det kan f.eks. være lagerarbejde, kørende sælgere eller permanente hjemmearbejdspladser.
I APV værktøjet kan du finde yderligere eksempler på spørgsmål til særlige arbejdsområder .

Hvad skal et APV skema indeholde?

Følgende temaer er vigtige at have med i jeres APV skema: Indeklima, belysning, støj, ergonomiske forhold, psykiske forhold, krænkende adfærd, sygefravær, ulykker og oplæring

Husk: Hvis I har særlige arbejdsforhold, skal der tilføjes spørgsmål, der også dækker dem.
Det kunne f.eks. være produktion, lagerarbejde, kemi, kørende sælgere eller andre særlige arbejdsmiljøforhold.

Gode råd inden du gennemfører en APV

Det anbefales at overveje følgende, inden man går i gang med en APV:

 1. Inddrag medarbejderne i hele processen omkring APV'en.
 2. I skal være indstillet på at tage resultaterne alvorligt og handle på dem bagefter.
 3. Når I sender spørgeskemaet ud, så invitér både medarbejdere og ledere.
 4. Den psykiske APV bør være anonym, og der bør ikke laves rapporter for grupper på under 5 personer - defgo systemet kan håndtere anonymitet for jer.
 5. Tilstræb en høj svarprocent i alle afdelinger, ved at understøtte med kommunikation, der motivere til deltagelse. En svarprocent på under 60% er utilfredsstillende.
 6. Giv mulighed for at medarbejderne kan vedhæfte billeder til deres besvarelse. Det gør det nemt at dokumentere de fysiske problemer i arbejdsmiljøet.
 7. Resultaterne fra kortlægningen bør deles med medarbejderne. Man kan trække en færdig powerpoint præsentation til hver afdeling direkte i defgo, så det er nemt for afdelingslederen at formidle resultaterne.
 8. Der skal udarbejdes en handleplan som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen. defgo indeholder en skabelon til handleplaner, som er klar til brug.
 9. Handleplanen skal gøres tilgængelig for alle medarbejdere. I defgo kan man dele link (URL) til handleplanen med medarbejderne.
 10. Det er en god idé at gentage APV'en efter 1-2 år for at se, om de ønskede forbedringer har fundet sted.

Hvis du har brug for assistance til at komme i gang med en APV på din arbejdsplads, kan du kontakte Cecilia Selnø.

Eller opret en gratis defgo konto, og gå i gang med det samme.

 

Læs mere