APV skema
APV

APV skema

Fuldt dækkende APV skema med 45 spørgsmål

Dette APV skema indeholder alle de nødvendige spørgsmål om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledninger og tjeklister.
APV skemaet dækker alle de mest almindelige arbejdsmiljøforhold på en arbejdsplads.
I APV værktøjet kan du selv tilpasse skemaet, hvis der er spørgsmål, du ønsker at ændre, tilføje eller slette. 

Et godt sted at starte: 10 gode råd inden du gennemfører en APV

Lav nemt din egen APV

Download gratis APV skema i PDF format

Her kan du downloade APV skemaet. Klik på knappen, og du får med det samme adgang til APV skemaet som PDF.
Derefter kan du frit benytte APV skemaet.

Kunne du tænke dig en elektroniske version, hvor du selv kan ændre og tilføje spørgsmål, kan du oprette en gratis testkonto i APV værktøjet her på siden.


Webinar om APV

På dette webinar gennemgår vi hvordan du gennemfører en APV fra start til slut.

Hvis du er ny inden for APV (fx nyvalgt AMR eller AML), vil dette webinar være en god introduktion til arbejdet med APV skemaer.

Tilmelding: APV webinar - hver torsdag kl. 10-11

APV Skema kontor

Ovenstående APV skema dækker de mest almindelige arbejdsmiljøforhold på et kontor.
Har I særlige arbejdsforhold, kan det være nødvendigt at supplere med ekstra spørgsmål for de specifikke områder.
Det kan fx være lagerarbejde, kørende sælgere eller permanente hjemmearbejdspladser.
I APV værktøjet kan du finde yderligere eksempler på spørgsmål til særlige arbejdsområder .

Hvad skal et APV skema indeholde?

Følgende temaer er vigtige at have med i jeres APV skema: Indeklima, belysning, støj, ergonomiske forhold, psykiske forhold, krænkende adfærd, sygefravær, ulykker og oplæring.

Fysisk APV

Hvis I har særlige fysiske arbejdsmiljøforhold, skal der tilføjes spørgsmål, der også dækker dem. Det kunne fx være produktion, værksted, laboratorium, lagerarbejde, kemi, kørende sælgere eller andre særlige arbejdsmiljøforhold. I defgo findes der APV skemaer for forskellige brancher.

Krænkende adfærd

I dit APV skema skal du spørge ind til om de ansatte har været udsat for krænkende adfærd - ellers har du ikke et APV skema, der afdækker det psykiske arbejdsmiljø ordentligt.
I det generelle APV skema herover bliver der overordnet spurgt ind til krænkende adfærd.

Hvis I vil afdække det yderligere, fx pga. mistanke om at der sker krænkende adfærd, kan der læses mere i følgende artikel om kortlægning af krænkende adfærd inkl. lederguide. I artiklen kan du også læse om de forskellige typer af krænkende adfærd: Trusler, vold, mobning, chikane og diskrimination. I defgo har du endvidere mulighed for at spørge ind til om de hændelser, der bliver rapporteret i APV'en allerede er håndteret, og dermed ikke er nye sager I skal reagere på. Du får desuden mere viden om hændelsen, idet der kan spørges ind til hvem den krænkende part var, fx en leder, kollega, kunde, m.fl.

Sygefravær

Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning, at sygefravær skal inddrages i virksomhedens APV. En god måde at inddrage sygefraværet i APV arbejdet er ved at spørge ind til det i APV skemaet. Dermed kan I afdække, om der skulle være psykiske eller fysiske forhold i arbejdsmiljøet, der bevirker sygefravær. For mange virksomheder kan dette medvirke til at nedbringe sygefraværet. Så det er ikke kun af pligt I skal gøre det - inddrage sygefraværet. Det kan ofte være en medvirkende faktor til at I rent faktisk kan nedbringe sygefraværet. Du kan læse mere om sygefravær i artiklen Sygefravær på arbejdspladsen.

APV på hjemmearbejdspladsen

Det er arbejdsgivers ansvar at hjemmearbejdspladsen er velfungerende. I defgo findes tillægsspørgsmål til APV skemaet om hjemmearbejdspladsen. Hvis medarbejderen har mere end to hjemmearbejdsdage om ugen i gennemsnit over en måned, gælder der særlige regler for skærmarbejde.
Som virksomhed har I følgende pligter mht. hjemmearbejde:
 • Virksomheden skal planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres på en fuldt ud forsvarlig måde - også når det gælder hjemmearbejde.
 • Virksomheden skal oplære og instruere medarbejderne i hvordan arbejdet udføres forsvarligt.
 • Virksomheden skal sørge for at det nødvendige arbejdsudstyr er til rådighed.
 • Virksomheden skal iagttage de særlige skærmregler, hvis der arbejdes hjemme mere end to dage om ugen.
 • Virksomheden skal sørge for at der er procesudsugning, hvis der arbejdes hjemme med sundhedsskadelige luftarter.
Tillægsspørgsmålene til APV skemaet kan benyttes til at afklare om ovenstående forpligtelser bliver overholdt af virksomheden.
Du kan læse mere i artiklen Hjemmearbejde.

10 gode råd inden du gennemfører en APV

Det anbefales at overveje følgende, inden man går i gang med en APV:

 1. Inddrag medarbejderne i hele processen omkring APV'en.
 2. I skal være indstillet på at tage resultaterne alvorligt og handle på dem bagefter.
 3. Når I sender spørgeskemaet ud, så invitér både medarbejdere og ledere.
 4. Den psykiske APV bør være anonym, og der bør ikke laves rapporter for grupper på under fem personer - defgo systemet kan håndtere anonymitet for jer.
 5. Tilstræb en høj svarprocent i alle afdelinger, ved at understøtte med kommunikation, der motiverer til deltagelse. En svarprocent på under 60% er utilfredsstillende.
 6. Giv mulighed for at medarbejderne kan vedhæfte billeder til deres besvarelse. Det gør det nemt at dokumentere de fysiske problemer i arbejdsmiljøet.
 7. Resultaterne fra kortlægningen bør deles med medarbejderne. Man kan trække en færdig powerpoint præsentation til hver afdeling direkte i defgo, så det er nemt for afdelingslederen at formidle resultaterne.
 8. Der skal udarbejdes en handleplan som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen. defgo indeholder en skabelon til handleplaner, som er klar til brug.
 9. Handleplanen skal gøres tilgængelig for alle medarbejdere. I defgo kan man dele link (URL) til handleplanen med medarbejderne.
 10. Det er en god idé at gentage APV'en efter 1-2 år for at se, om de ønskede forbedringer har fundet sted.

Hvis du har brug for assistance til at komme i gang med en APV på din arbejdsplads, kan du kontakte os her.

Eller opret en gratis defgo konto, og gå i gang med det samme.

 

Læs mere