Social Kapital
Krænkende adfærd på arbejdspladsen

Krænkende adfærd på arbejdspladsen

Hvad er krænkende adfærd?

Krænkende adfærd er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane, trusler, fysisk vold og diskrimination på arbejdspladsen. Den krænkende adfærd kan både være fysisk, verbalt eller online og kan fremsættes direkte eller indirekte.

Det kan være en handling, der foregår mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere, men det kan også være handlinger, der udøves af patienter, elever, kunder eller andre personer, som den ansatte er i kontakt med i relation til arbejdet.

Er jeres ledere klædt ordentligt på i tilfælde af krænkende adfærd? Få tilsendt en gratis guide.

Undersøgelse af krænkende adfærd på din arbejdsplads

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Derfor kan det være en god ide at gennemføre en undersøgelse, ofte kaldet kortlægning, af, om der findes krænkende adfærd på arbejdspladsen. I forbindelse med en evt. kortlængning bør man være opmærksom på følgende:

 1. Alle virksomheder bør have nultolerance over for krænkende adfærd. Der bør derfor følges op på samtlige problemer, som kommer frem i en undersøgelse.
 2. Mobning er ofte udsprunget af tidligere konflikter, der udvikler sig. Derfor er det vigtigt at se konflikterne og handle på dem for at forebygge mobning.
 3. Vi har forskellige grænser for seksuel chikane, så det er vigtigt at sætte en grænse som alle forstår og respekterer.
billede

Vi anbefaler at afdække om der findes krænkende adfærd i virksomheden, ved at spørge ind til følgende 5 temaer:

 • Trusler
 • Fysisk vold
 • Mobning
 • Seksuel chikane
 • Diskrimination

De 5 temaer er indarbejdet i defgos standardskabelon om krænkende adfærd og skabelonen overholder de nyeste retningslinjer fra Arbejdstilsynet og NFA.

Du kan se spørgeskemaet om krænkende adfærd her, og prøve at udfylde det her.

Kortlægning af krænkende adfærd foretages oftest i forbindelse med en psykisk APV, hvor der stilles spørgsmål, som afdækker alle 5 ovenstående temaer.

Bemærk! Det kan være meget grænseoverskridende at sige fra over for seksuel chikane, særligt hvis der er tale om en respekteret og vellidt kollega. På trods af at spørgeskemaet, som udgangspunkt er anonymt, er det vigtigt at alle medarbejdere kender til deres rettigheder, og at de ved hvem og hvordan de kontakter tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentanten på arbejdspladsen.

Hvad er seksuel chikane?

Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være: Uønskede berøringer eller uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem eller sjofle vittigheder og kommentarer.

Eksempler på seksuel chikane:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale

Hvis du har brug for mere viden om krænkende handlinger på arbejdspladsen, særligt mobning og seksuel chikane, anbefaler vi at læse Arbejdstilsynets vejledning om krænkende adfærd: Arbejdstilsynets vejledning.

Opfølgning på krænkende adfærd

Det er vigtigt at der gennemføres en grundig opfølgning, hvis det viser sig at medarbejdere oplever krænkende adfærd på arbejdspladsen. Der bør være nultolerance. Derfor bør en undersøgelse/kortlægning af krænkende adfærd understøttes med følgende initiativer, inden lederne og medarbejderne modtager deres resultater:

 • Udarbejdelse af politik og proces for håndtering og opfølgning på krænkende handlinger, hvis det viser sig i kortlægningen at det alligevel forekommer.
 • Orientering til medarbejdere og ledere om nultolerance af krænkende adfærd og politikker omkring håndtering.
 • Uddannelse af alle ledere i håndtering af krænkende adfærd, hvis det forekommer i deres afdeling. Guide i hvordan der følges op og orienteres.
 • Etablering af faste rammer for orientering af ledelsen, evt. etablering af whistleblowerordninger.

Derudover er det vigtigt at medarbejderne ved hvor de kan søge hjælp internt i virksomheden, hos fx nærmeste leder, HR afdelingen eller deres arbejdsmiljørepræsentant.

Informationen til hvor man kan henvende sig, kan evt. også indsættes i spørgeskemaet, og vises til dem der evt. angiver at have været udsat for krænkende adfærd.