APV Handleplan
APV

APV - Handleplan

En handleplan er en beskrivelse af potentielle årsager og mulige løsninger, med prioriteringer i forhold til løsning af organisationens arbejdsmiljømæssige problemer.

Forklaring af APV handleplan

Da der i APV undersøgelser er tale om analyse af arbejdsmiljø, inddragelse af medarbejderes syn på deres arbejdsplads, og eventuelle forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet, er det vigtigt at følge op på undersøgelsens resultater.

Dette sker ved at oprette handlingsplaner i defgo. Når først besvarelser er indsamlet, kan du i defgo oprette en ny arbejdsmiljøblanket og registrere arbejdsmiljøproblemer. defgo giver dig bl.a. mulighed for registrere arbejdsmiljøproblemet, tilføje foto af problemet, forklare arbejdsmiljøproblemet mv. Med andre ord alle de trin som en handleplan indeholder, og som forklares herunder:

Beskrive arbejdsmiljøproblemet

Problemoverskriften skal bruges til nem identifikation af opgaven i det videre arbejde med problemet.

Eksempler:

"Træk i lokale 13"
"Glatte gulve i køkkenet"
"Stor løfteafstand fra transportbånd til palle i hal B"
"Farlige gasflasker (CO og NO) uden alarm for udslip"

Forklar arbejdsmiljøproblemet

Problembeskrivelsen skal beskrive problemet så grundigt som muligt. Her skal man både beskrive hvad problemet består i og hvilke konsekvenser problemet har for arbejdsmiljøet.

Det er både muligt at tilføje foto og at beskrive arbejdsmiljøproblemet med tekst, da et billede ofte kan supplere problembeskrivelsen, og vice versa.

Kategorisere i arbejdsmiljøområde

Kategoriseringen i arbejdsmiljøområde bruges i det videre arbejde med forbedring af arbejdsmiljøet til statistisk identifikation af indsatsområder.

Kategoriseringen sker i 8 overordnede arbejdsmiljøområder:

  1. Fysiske forhold
  2. Indeklima forhold
  3. Ergonomiske forhold
  4. Psykiske forhold
  5. Kemiske forhold
  6. Risiko for ulykker
  7. Biologiske forhold
  8. Hjælpemidler

Eksempelvis "Træk i lokale 13" betyder at man kan kategorisere under"2b. Indeklimaforhold: træk".

Kort eller lang sigt: afhjælpning eller endelige løsning

Beskriv hvilken løsning, der definitivt løser problemet. Der skal være tid og råd til at løsningen kan gennemføres på kort sigt, ellers skal løsningen skrives under lang sigt. Er der ingen oplagt løsning, skriv da at løsning skal undersøges nærmere.

Økonomi

Hvis løsningen koster penge, så skriv skønnet beløbsramme for den endelige løsning.

Beløbsrammen anvendes til prioritering af problemer i det videre arbejde med forbedring af arbejdsmiljøet. Det er ikke nødvendigt at have indhentet tilbud først, da et overslag er tilstrækkeligt. Inkludér alle skønnede omkostninger til f.eks. indkøb af materialer, maskiner, hjælpemidler og arbejdsløn.

Ansvarlige og deadline

Angiv løsningsansvarlige og opfølgningsansvarlige for løsning på kort eller lang sigt. Samtidig skal deadline for opfølgning angives.

Hvis øvrige personer skal have automatisk besked pr. e-mail når arbejdsmiljøregistreringen er oprettet eller ændret, skal e-mail også angives.

Hvis du har brug for assistance til at komme i gang med en APV på din arbejdsplads, kan du kontakte Cecilia Selnø.

Eller opret en gratis defgo konto, og gå i gang med det samme.