Social Kapital
Analyse

NPS - Hvor loyale er dine respondenter?

Det primære formål ved at benytte Net Promoter Score metoden er, at forudsige kundernes loyalitet, vist ved genkøb og henvisning til et produkt, en service eller en virksomhed.

Metoden blev udviklet ved at spørge respondenter, hvorvidt de kunne anbefale et produkt, en service eller virksomhed til en ven, slægtning eller kollega. Baseret på svarene, kunne man forklare forskelle i markedet for indtjening og salg for forskellige virksomheder.

Hvordan opretter jeg NPS i et spørgeskema?

Hvis du vil oprette et NPS spørgsmål, skal du blot tilføje spørgsmålstypen “Matrix” til dit spørgeskema.

I spørgsmålet skal der være 1 svaralternativ med præcis 11 valgmuligheder i skalaen fra 0 - 10.

Spørgsmålet skal stilles:

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale virksomhed X til en ven, slægtning eller kollega?

NPS i spørgeskema

NPS beregnes ved at trække den procentvise andel af "kritikere" fra den procentvise andel af "ambassadører". NPS kan være tallet mellem -100 (i tilfælde af 0% ambassadører, 0% indifferente og 100% kritikere) og 100 (i tilfælde af 100% ambassadører, 0% indifferente og 0% kritikere).

Visning af NPS i rapporter

Klik på spørgeskemaet, vælg ”Tilføj analyserapport”, klik på det nødvendige spørgsmål, ”Vælg type…”.

Og så vælg ”Andre” og Net Promoter Score® vil vises på den højre side af wizarden. Her kan du se tre typer af diagrammer: ”Cirkel”, ”Gruppet søjle”, ”100% stablet søjle”.

NPS analyse

I rapporten vil du få en illustration, der minder om følgende:

NPS rapport