Gode råd om spørgeskemaundersøgelser
Forløb

BIAS i spørgeskemaundersøgelse

Hvad er BIAS i en spørgeskemaundersøgelse?

BIAS opstår, når respondenters besvarelser, eller mangel på besvarelser i en undersøgelse, ikke modsvarer den reelle sandhedsværdi i en besvarelse udtaget via en tilfældig stikprøve..

Forskellige typer af BIAS i din undersøgelse

Der findes 4 typiske former for BIAS du skal være opmærksom på når du gennemfører din undersøgelse.

  1. BIAS i stikprøven
  2. BIAS for svarende respondenter
  3. BIAS for ikke svarende respondenter
  4. BIAS for venlighed / Social desirability

BIAS i stikprøve

Når du har fundet ud af antallet af respondenter for din stikprøve, som du kan få hjælp til via vores stikprøveberegner, skal du være opmærksom på hvilket miljø dine respondenter indhentes fra. For at din undersøgelse skal undgå BIAS i stikprøven, skal dit spørgeskema distribueres ud til alle typer respondenter, som modsvarer din befolkningssammensætning.

En klassisk fejl er at invitere respondenter via sociale medier. Det kan skabe en BIAS grundet sociale mediers algoritmer og mangel på 100% tilstedeværelse fra 100% af befolkningen.

BIAS for svarende respondenter

BIAS for svarende respondenter handler om en tendens til at besvare spørgsmål på en vildledende eller ikke sandfærdig måde. Denne form for BIAS kan særligt opstå, når respondenter skal besvare et spørgeskema uden instruktion eller forklaring.

Hvis dine spørgsmål eller svarmuligheder er dårligt formulerede, kan de opfattes tvetydigt eller misforstås. Fx vil spørgsmål, der spørger om mere end én ting, og spørgsmål, der bruger fagsprog som respondenterne ikke forstår, skabe en BIAS for svarende respondenter.

BIAS for ikke svarende respondenter

BIAS for ikke svarende respondenter opstår, når respondenter fra din stikprøve ikke svarer på dine spørgsmål, og dermed ikke gennemfører en besvarelse for din undersøgelse. Den store forskel ift. andre BIAS-typer er, at fejlkilden opstår pga. mangel på indsamling af data. Som oftest skyldes manglen på besvarelser, at respondenter ikke ønsker at besvare undersøgelsens spørgsmål, eller at respondenterne ikke har modtaget en invitation til udfyldelse af spørgeskemaet.

BIAS for venlighed / social desirability

For at undgå såkaldte fejlkilder i din undersøgelse, er det nødvendigt at se på respondenternes menneskelige ønske om, at fremstå så attraktive som muligt i andres øjne. En sådan opførsel kaldes venlighedsbias eller social desirability BIAS.

Hvis dine spørgsmål omhandler gode og dårlige vaner, seksuel orientering, politisk ståsted, religiøsitet eller et andet emne hvor respondenten kan tænkes at ville fremstille sig selv på en socialt attraktiv måde, vil der opstå BIAS for venlighed / social desirability i din undersøgelse. En respondent kan fx fremstille sig selv til at ryge mindre eller dyrke mere sport og idræt end de faktiske forhold i virkeligheden. Hvis disse fejl ikke opfanges, vil undersøgelsens besvarelser ikke reflektere respondenternes reelle sandhedsværdi.

Vær en del af Facebook-gruppen “defgo”

I Facebookgruppen "defgo" kan du dele dit spørgeskema med andre og hjælper andre ved at svare på deres. Spørgeskemaerne er typisk udsendt af studerende i forbindelse med studieprojekter, men spænder bredt og handler om lidt af hvert. Så er du studerende eller bare har et spørgeskema, som du gerne vil have svar på, så meld dig ind nu. Det er både gratis og helt uforpligtende, og du kan hurtigt melde dig ud igen. Gruppen er under opbygning, så vær med som nogle af de første og invitér gerne andre.
defgo - få svar på dine spørgeskemaer