Gode råd om spørgeskemaundersøgelser
Forløb

BIAS i spørgeskemaundersøgelse

Hvad er BIAS i en spørgeskemaundersøgelse?

BIAS opstår når respondenters besvarelser, eller mangel på besvarelser i en undersøgelse, ikke modsvarer den relle sandhedsværdi i en besvarelse udtaget via en tilfældig stikprøve.

Forskellige typer af BIAS i din undersøgelse

Der findes 4 typiske former for BIAS du skal være opmærksom på når du gennemfører din undersøgelse.

  1. BIAS i stikprøven
  2. BIAS for svarende respondenter
  3. BIAS for ikke svarende respondenter
  4. BIAS for venlighed / Social desirability

BIAS i Stikprøve

Når du har fundet ud af antallet af respondenter for din stikprøve, via vores stikprøveberegner, skal du være opmærksom på hvilket miljø dine respondenter indhentes fra. For at din undersøgelse skal undgå BIAS i stikprøven, skal dit spørgeskema distribueres ud til alle typer respondenter som modsvarer din befolknings sammensætning.

En klassisk fejl at begå er, at invitere respondenter via sociale medier, da sociale mediers algoritmer og mangel på 100% tilstedeværelse fra 100% af befolkningen vil skabe en BIAS.

BIAS for svarende respondenter

BIAS for svarende respondenter handler om en tendens til at besvare spørgsmål på en vildledende eller ikke sandfærdig måde. Denne form for BIAS kan særligt opstå når respondenter skal besvare et spørgeskema uden instruktion eller forklaring.

Hvis dine spørgsmål eller svarmuligheder er dårligt formulerede, kan de opfattes tvetydigt, eller misforståes. F.eks. vil spørgsmål, der spørger om mere end en ting, og spørgsmål, der bruger fagsprog som respondenterne ikke forstår, skabe en BIAS for svarende respondenter.

BIAS for ikke svarende respondenter

BIAS for ikke svarende respondenter opstår, når respondenter fra din stikprøve ikke svarer på dine spørgsmål, og dermed ikke gennemfører en besvarelse for din undersøgelse. Den store forskel ift. andre BIAS typer er, at fejlkilden opstår pga. mangel på indsamling af data. Som oftest skyldes manglen på besvarelser, at respondenter ikke ønsker at besvare undersøgelsens spørgsmål, eller at respondenterne ikke har modtaget invitation til udfyldelse af spørgeskemaet.

BIAS for venlighed / Social desirability

For at undgå såkaldte fejlkilder i din undersøgelse, er det nødvendigt at se på respondenternes menneskelige ønske om, at fremstå så attraktive som muligt i andres øjne. En sådan opførsel kaldes venlighedsbias, eller social desirability BIAS.

Hvis dine spørgsmål omhandler gode og dårlige vaner, seksuel orientering, politisk ståsted, religiøsitet eller et andet emne hvor respondenten kan tænkes at ville fremstille sig selv på en socialt attraktiv måde, vil der opstå BIAS for venlighed / Social desirability i din undersøgelse. En respondent kan f.eks. fremstille sig selv til at ryge mindre og dyrke mere sport og idræt end de faktiske forhold i virkeligheden. Hvis disse fejl ikke opfanges, vil undersøgelsens besvarelser ikke reflektere respondenternes reelle sandhedsværdi.

Hjælp andre ved at svare på deres spørgeskemaer

I Facebookgruppen "defgo" kan du hjælpe andre ved at svare på deres undersøgelser. Typisk udsendt af studerende ifm. projekter på en uddannelse.
Du er også velkommen til selv at udsende spørgeskemaer i gruppen. Det er naturlig gratis og uforpligtende. Du kan altid melde dig ud igen.
Gruppen er under opbygning i 2022, så meld dig gerne ind nu og invitér også gerne andre. Tak.
defgo - få svar på dine spørgeskemaer