defgo Medarbeidertilfredshet

...
 • - Medarbeidertilfredshet analyse
 • - Tilfredshetsundersøkelser
 • - Arbeidsplassvurderinger
...
 • - Kompetanseavklaring
 • - Evaluering af medarbejderchurn
...
 • - Progresjons- og prosessmålinger
 • - Medarbeidersamtaler

Hør på medarbeiderne dine

Engasjerte medarbeidere jobber med pasjon og begeistring, og det er samtidig bevist at disse medarbeiderne også fører til gladere og mer lojale kunder og brukere. Med defgo's løsninger innen for HR- og medarbeiderfeedback får du enkelt og oversiktlig brakt medarbeidernes oppfatninger, kunnskap og følelser frem i lyset og oppnår dermed et solid grunnlag for å skape tilknytning mellom medarbeidernes tilfredshet og organisasjonens ytelse.

Det er flere gode grunner til å høre på medarbeidere og ta deres tilbakemeldinger alvorlig:

 • Fastholde kvalifisert arbeidskraft

 • Større produktivitet

 • Mindre sykefravær

 • Mer opplagte medarbeidere

Dessuten viser tall at mer enn 90 % av organisasjonens lojale medarbeidere gjerne vil anbefale arbeidsplassen sin til andre, og også gjerne gir kollegaene en hjelpende hånd om nødvendig. Det er altså mange fordeler forbundet med å prioritere organisasjonens arbeidsmiljøinnsats høyt. Med defgo oppnår du et ideelt analyseverktøy til å skape klarhet over medarbeidernes stemme via et intuitivt system med et høyt utviklet dashboard, oversiktlige rapporter og automatisk rapportdeling. Med andre ord leverer defgo markedets sterkeste og mest brukervennlige verktøy til å inngå i en intelligent og kontinuerlig dialog med medarbeiderne samt strukturere, analysere og dele de innsamlede tilbakemeldingene.

Hvordan kan vi hjelpe?

I mer enn 10 år har  defgo hjulpet mange av de største arbeidsplassene i Norden med å samle opp medarbeideres stemme og dermed utvikle et bra og produktivt arbeidsmiljø. 

defgo kan også gi organisasjonen din innsikt i hva medarbeiderne er opptatt av. Ved å stille spørsmål ved hvordan kollegaene opplever jobbsituasjonen sin, er det lettere å forstå deres holdninger og beveggrunner, noe som er en av forutsetningene for å bygge opp og fastholde en lojal og engasjert medarbeiderstab.

Hvis du er klar til å sende engasjementet og lojaliteten til medarbeiderne dine helt til topps, er vi klar til å hjelpe!

Kontakt os oss nå og vi er klare til å hjelpe.

defgo chart

Prøv defgo gratis nå!

E-post: eller bruk Kontakt skjema for support

Telefon: +45 888 21 889

(åpent fra 8:30 til 16.30)

© 2022. All rights reserved. Distribuert av