APV - Arbeidsplassvurdering

Arbeidsplassvurdering (APV) er spesielt utviklet til oppfølgning av organisasjonens APV-er. I tillegg til basisfunksjonene inneholder den defgos unike handleplanmodul. Det er lett og rask å fullføre kartleggingen av alle ansatte, analysere resultatene og lage den aktuelle handlingen. Alt på nettet, klar til å ta fatt på.

defgo defgo APV løsningen er godt dokumentert og utprøvd og brukes av både offentlige og private virksomheter.

APV Proces

Defgo apv
defgo chart

Prøv defgo gratis nå!

Gratis support
er alltid klar til å hjelpe

defgo support Gratis support

Telefon: +45 888 21 889

(åpent fra 8:30 til 16.30)

E-post: info@defgo.no

Kontaktformulär support

© 2020. All rights reserved.

er forhandler av defgo