APV - Arbeidsplassvurdering

Arbeidsplassvurdering (APV) er spesielt utviklet til oppfølgning av organisasjonens APV-er. I tillegg til basisfunksjonene inneholder den defgos unike handleplanmodul. Det er lett og rask å fullføre kartleggingen av alle ansatte, analysere resultatene og lage den aktuelle handlingen. Alt på nettet, klar til å ta fatt på.

defgo defgo APV løsningen er godt dokumentert og utprøvd og brukes av både offentlige og private virksomheter.

APV Proces

Defgo apv
defgo chart

Prøv defgo gratis nå!

E-post: eller bruk Kontakt skjema for support

Telefon: +45 888 21 889

(åpent fra 8:30 til 16.30)

© 2024. All rights reserved. Distribuert av