defgo Kundetilfredshetsundersøkelser

...
 • - Kundetilfredshetsundersøkelser
 • - Evaluering af kundechurn
 • - Kundeserviceevalueringer
...
 • - Ekstern kommunikasjon
 • - Quality Tests
...
 • - Project Evaluations
 • - Kundetilfredshet
...
 • - Websiteevaluering
 • - Imagemålinger
...
 • - Salgsmøteevaluering
 • - Win/loss analyser
 • - Behovsanalyser
...
 • - Leverandørtilfredshet
 • - Etablering av kundepaneler

Fører dine innsatser til langvarige kunderelasjoner?

Kundenes lojalitet avleses direkte på bedriftens bunnlinje, og derfor er det altavgjørende at de aktivitetene som blir iverksatt, har verdi sett med kundenes øyne. Tilfredse kunder er veien til lojale kunder!

Mange bedrifter er av den overbevisning at de bruker ressursene på den mest hensiktsmessige måten i forhold til å styrke relasjonen til kundene. Ofte viser det seg imidlertid å være en kløft mellom det som man fra bedriftens side sier at man gjør, og det kunden rent faktisk opplever. Veien til å løse dette problemet ligger i fortløpende å samle inn og bearbeide tilbakemeldinger fra kunden.

Tilbakemeldinger fra kunde – veien til lojale kunder

Faktum er at bedrifter som fortløpende innfanger tilbakemeldinger fra kunder via strukturerte prosedyrer, også har dobbelt så stor sannsynlighet for å oppnå lojale kunder, som kommer igjen og anbefaler bedriften til andre.

Tilbakemeldingene fra kundene har potensial til å skape dype og gjensidige relasjoner, forbedre arbeidsprosesser og utkonkurrere konkurrentene. Men før dette potensialet kan tas i fordel er det nødvendig at selskapene satt en organisert strategi til å samle inn og analysere data. Imidlertid vil dette arbeidet gi selskapet en solid og pålitelig grunnlag for å fatte beslutninger som skaper positive opplevelser og bygge dype kunderelasjoner.

Innfang kundens stemme med defgo

I mer enn 10 år har defgo hjulpet mange av de største bedriftene i Norden med å fange opp kundenes stemme med enterprise feedback management systemet defgo.

defgo leverer enestående klarhet over kundenes stemme via et intuitivt system med et høyt utviklet dashboard, oversiktlige rapporter og automatisk rapportdeling. Med andre ord leverer defgo markedets stærkeste og mest brugervenlige værktøj til at indgå i en intelligent og løbende dialog med kunder samt strukturere, analysere og dele den indsamlede feedback.

Er du interessert i å høre mer om hvordan vi hjelper andre bedrifter innenfor din bransje, og hvordan vi også kan hjelpe din bedrift, så kontakt oss direkte på tlf. 888 21 888. her

defgo chart

Prøv defgo gratis nå!

E-post: eller bruk Kontakt skjema for support

Telefon: +45 888 21 889

(åpent fra 8:30 til 16.30)

© 2022. All rights reserved. Distribuert av