Whistleblowerordning

whistleblowerordning

Whistleblowerordningen skal sikre at ansatte og andre kan ytre sig om kritisable forhold på virksomheden uden at frygte for negative konsekvenser.
Whistleblowerordningen skal således sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads.

Whistleblowerloven stiller krav om, at alle private og offentlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte etablerer en whistleblowerordning.
Deadline for virksomheder med mellem 50 til 249 ansatte var: 17. december 2023.
For alle andre virksomheder var deadline 17. december 2021.


Så hvis du ikke har en whistleblowerordning nu, er det en god idé at komme hurtigt igang - fx. via defgo.


defgo whistleblowerskema, er en nem og sikker måde at leve op til whistleblowerloven for den enkelte arbejdsplads.


Prøv systemet her (DUMMY - INGEN INDBERETNING)


Som arbejdsplads skal I udpege en eller flere personer eller en afdeling (en whistleblowerenhed) til at håndtere evt. indberetninger.
Dette kan evt. helt eller delvist udliciteres til en ekstern tredjepart, f.eks. jeres advokat eller revisor. Oplysninger indsættes som et såkaldt autosvar i defgo, hvorefter det kører automatisk.

Whistleblowersystem med defgo

Udfyld bestillingsskema, derefter modtager du URL til at sætte på jeres intranet, og så er I i luften:

Klik her: Bestillingsskema


Bemærk at en whistleblowerordning, skal ses som et supplement til den direkte og daglige kontakt på arbejdspladsen om fejl, kritisable og upassende forhold mv.
Medarbejdere skal fortsat have mulighed for at rette henvendelse til nærmeste leder, HR-afdelingen eller tillidsrepræsentanten.

Det er en god ide at have en fast rutine, for at teste skemaet, fx en gang om året. Så I har intern dokumentation på at ordningen virker og mailen bliver læst.

GDPR - anonymitet og datasikkerhed!

defgo systemet er hostet i Danmark. Der kan downloades en databehandleraftale som lever op til GDPR reglerne.
Med defgo whistleblowerskema kan I garantere jeres medarbejdere fuld anonymitet. I skemaet opfordrer vi dog til at man giver sig til kende, så der er mulighed for opfølgning.

defgo chart

Kom igang med defgo helt gratis nu - du kan oprette din første undersøgelse på under 5 minutter !

© 2024. All rights reserved. Cookiepolitik. Forhandles af