2024 - Visualiser surveyresultater med defgo dashboard

Med defgo dashboard kan du nu visualisere og dele dine surveyresultater.

Design dit eget dashboard

Det nye dashboardmodul i defgo giver dig mulighed for fleksibelt at designe dit eget dashboard.

Du vælger graftyper, faver, absolutte tal eller procenter, gennemsnit eller index-værdier, etc.

I dashboarddesigneren arbejder du direkete på din survey, så du hele tiden kan se hvordan det endelige resultat bliver.

Der er ikke behov for kodning eller lign., det hele sker meget enkelt via dashboarddesigneren direkte i defgo.

defgo dashboard

Del dit dashboard med organisationen

Du har mulighed for at dele dit dashboard med fx. lederne i jeres organisation.

Med delefunktionen i defgo, kan du sende links til alle ledere, så de får adgang til at se deres egne resultater via dit dashboard.

Lederne skal ikke have adgang til din defgo konto, de tilgår dashboardet direkte via et sikkert link(URL).

Mange funktioner

defgo dashboard kan bruges til at visualisere alle typer af undersøgelser.

Du finder bl.a. funktioner til:

 1. Vælg mellem alle de alm. graftyper
 2. Vælg mellem en række farveskemaer (dvs. grafer vises i jeres egne farver)
 3. Vælg om I vil benytte gennemsnit eller index-værdier i jeres dashboard
 4. Fritekst rapportering (hvis du har åbne spørgsmål i dit spørgeskema)
 5. Indsæt jeres eget logo
 6. Indsæt jeres egen læsevejledning og aktionsplan
 7. Indsæt filtre - fx afdelinger
 8. Del dit dashboard med lederne via et link (URL)

Intelligent dataindsamling: flowmodul

Dataindsamling er nemlig ikke bare dataindsamling. I dag handler det i høj grad om at designe et intelligent dataindsamlingsflow - dels for at undgå fejlkilder ved manuelle processer dels sikre at man kun indsamler de data man har brug for og derved reducerer surveytrætheden i organisationen mest muligt.

Vi tror og håber at både du og dine respondeterne bliver glade for de nye muligheder!

Tilmeldingen til webinar om det nye flowmodul foregår her.

Design dit analyseforløb

Det nye flowmodul i defgo giver dig mulighed for at designe og automatisere et surveyflow.

Et surveyflow kan bestå af det samme survey som skal gennemføres flere gange over en periode fx hvert kvartal eller forskellige surveys som skal sendes over en periode i en bestemt rækkefølge.

I flowdesigneren har du mulighed for at definere et eller mange flows som køres samtidigt og uafhængigt af hinanden.

Intelligent dataindsamling

Når først surveyflowet er sat op i defgo sker alt dataindsamling automatisk.

En række smarte funktioner sikrer at respondenterne automatisk modtager invitationer og reminders til de forskellige surveys på det rigtige tidspunkt - også selvom du tilføjer nye respondenter undervejs. Som en del af opsætning er der desuden mulighed for at definere en række betingelser fx at respondenten skal have svaret på det første survey i flowet før det næste survey i flowet bliver afsendt eller andre betingelser som øger relevansen af surveyet.

Derudover er der mulighed for at definere nogle begrænsninger. Det kan fx være en "karantæneperiode" i forhold til hvor mange gange respondenten kan inviteres til en deltagelse i en survey fx 5 dage eller 30 dage.

Mange anvendelsesmuligheder

Vi har designet flowmodulet så det kan anvendes til en lang række forskellige formål.

Det kan fx anvendes til:

 • Pulsmålinger (fx hvert kvartal)
 • Før-/efter målinger (fx med betingelse om at førmåling skal være besvaret inden eftermåling sendes)
 • Evalueringer
 • Onboarding (fx 1 måned inden ansættelse, 3 måneder efter ansættelse, efter 12 måneders ansættelse)
 • Tilfredshedsundersøgelser (fx evaluering af kundeservice ved kontakt med brug af karantæneperiode, så respondenten kun evaluerer en gang pr. forløb/sag)

Få defgo som app ikon på din mobil.

iOS

 1. Åben defgo rapportlinket på din telefon
 2. Hvis du befinder dig på et iOS styresystem, skal du blot klikke på dette ikon defgo app ios i navigationsværktøjslinien
 3. Klik herefter på Føj til hjemmeskærmdefgo app hjemmeskærm
 4. Navngiv f.eks. "Defgo" og klik Tilføj

Du har nu defgo som en web app og kan tilgå data når som helst!

defgo app

Android

 1. Åben defgo rapportlinket på din telefon
 2. Hvis du befinder dig på et Android styresystem, skal du klikke på menuikonet i navigationsværktøjslinien
 3. Klik herefter på Føj til hjemmeskærm / Add to homescreen
 4. Navngiv f.eks. "Defgo" og klik Tilføj - På Firefox / Samsung er det ikke muligt at navngive rapportlinket.

Du har nu defgo som en web app og kan tilgå data når som helst!

Udsendelse via Digital Post med e-Boks lige så nemt som via E-mail

Hvordan kan man bruge det?

Digital post er blevet en fast del af hverdagen for de fleste danskere. defgo holder fingeren på pulsen og nu er det muligt at udsende din undersøgelse via Digital Post med e-Boks. Det er lige så nemt som via E-mail.

Først skal der oprettes et Digital Post (e-Boks) panel. Man skal bare indtaste data for hver deltager i undersøgelsen og via oprettet panel udsendes spørgeskemaet til respondenternes e-Boks.

Nemt og hurtigt leveres undersøgelsen sammen med al officiel korrespondance til ét samlet sted.

Mange bruger i forvejen denne kanal til kommunikation med kunder/borgere/brugere i mange forskellige sammenhænge og det kan derfor også i nogle tilfælde være naturligt at modtage en spørgeskemaundersøgelse samme sted. Det kunne fx være evalueringer af rådgivningsområder, tilfredshedsundersøgelser, borger/brugermålinger, evalueringer af forløb mv.

Vigtigt med sikkerhed - reducer muligheden for phishing med e-boks

Ud fra et IT sikkerhedsperspektiv kan der desuden være fordele forbundet med e-Boks metoden i forhold til at undgå phishing.

artikelbillede

Nyt design - glæd dig til flere muligheder !

defgo er nu klar med et helt nyt design.

Det nye design er blevet langt mere moderne, farverigt og brugervenligt at benytte. Prøv selv at mærke, hvor funktionelt og gennemtænkt det nye defgo er blevet:

Større ikoner og en helt ny struktur. Ikke bare pænere, men også hurtigere og nemmere at bruge. Der kræves ingen forkundskaber for at bruge defgo.

Med tre knapper klarer du de tre hovedtrin for din analyse.

nyt design

Systemet er opbygget ved hjælp af wizards, der trinvist guider brugeren igennem de forskellige faser i et analyseforløb.

I den nye spørgeskema wizard kan du oprette et spørgeskema ved at benytte drag and drop. Nu kan du let tilføje spørgsmål ved at klikke på den type du ønsker og trække den direkte til spørgeskemaet og skrive teksten for spørgsmålet og alle svaralternativer direkte i felterne.

knap

Der er også en speciel knap der åbner teksteditor med muligheden for at redigere teksten eller tilføje et billede.

updated artikelbillede 4

Rækkefølgen kan ændres ved drag and drop.

Flyt nemt rundt på rækkefølgen for spørgsmål med drag and drop, og kopier, slet, ændr spørgsmålstype og vælg indstillinger for hvert spørgsmål.

artikelbillede 5 artikelbillede 6

Opret spørgeskema fra tekstfil eller word

Man kan godt oprette et spørgeskema fra en tekstfil. Ved at klikke på knap ”Importer” og vælge ”Fra Teksteditor” åbnes popup-vinduet hvor kan man indsætte flere hele spørgsmål (spørgsmålstekster og svaralternativer) på én gang - fx ved at kopiere dem fra et Word-dokument

Man kan også importere spørgsmål fra et tidligere oprettet spørgeskema ved at klikke på knappen ”Importer”, og derefter vælge spørgsmål fra et andet spørgeskema.

artikelbillede 7

Ved at klikke på Vis eksempel i topmenuen kan du se et nyt vindue med samtlige spørgsmål under hinanden. Du kan printe direkte fra dette browservindue, eller du kan markere alt og kopiere/indsætte det over i Word.

artikelbillede 8

Hvis du har spørgsmål så benyt "Hjælp" knappen.

Gennemfør undersøgelsen

På de næste to trin guider forskellige wizards trin for trin brugeren igennem de forskellige faser for at sende undersøgelsen ud og analysere indsamlende data.

artikelbillede 10 artikelbillede 11

Formålet med nyt design af defgo er, at det er enkelt at anvende, dækker alle behov indenfor din undersøgelse og sørger for at du nyder processen og sparer tiden ved at gennemføre dine spørgeskemaundersøgelser.

defgo chart

Kom igang med defgo helt gratis nu - du kan oprette din første undersøgelse på under 5 minutter !