defgo Använderkurs

Kursen sätter dig i stånd till att på egen hand genomföra enkätundersökningar med hjälp av systemet defgo. Du får också goda råd till analysdesign, och möjlighet för att testa en online fokusgrupp.

Efter kursen har blivit förtrogen med

Alla funktioner i defgo i förbindelse med utarbetandet av ett frågeformulär – frågetyp, frågehopp, layout, avancerade inställningar m.m. Hur en enkätundersökning kan genomföras på olika sätt – popup, fönster, länk i e-postmeddelande (panel), papper. Olika former av rapportering, dataexport och dataanalys i defgo. Kursen ger dig träning och kunskap om defgo och analysdesign, och garanterar att du får maximalt utbyte av defgo. I defgo har du ett av marknadens starkaste verktyg för informationsinsamling och kunskapsutveckling.

Metod

Kursen växlar mellan instruktörens undervisning och övningar för deltagarna. Instruktören genomgår några funktioner i defgo som deltagarna sedan övar sig på.

Förutsättningar hos deltagarna

Du ska kunna använda en pc och Microsoft Windows, samt Microsoft Internet Explorer, version 5 eller nyare. Det är bra om du har en basal kunskap om Microsoft Excel, och en fördel om du har prövat defgo förut.

Kursens innehåll

 • - Introduktion
 • - Defgos struktur
 • - Genomgång av ”Lägg till nytt frågeformulär”
 • - Tips till analysdesign
 • - Avancerade komponenter i frågeformulär
 • - Funktioner i ett färdigt frågeformulär
 • - Genomgång av "Lägg till ny panel"
 • - Skriva in svar
 • - Rapportering, bl.a. korstabulering och avancerade rapportfunktioner
 • - Online Fokusgrupper, pröva själv
 • - Genomgång av handboken
 • - Avslutning

Anmälan

Kontakta oss via e-post eller telefon för att anmäla dig till kursen.

defgo Analyskurs

Lär dig allt om enkätteknik.

Vi har övertalat Research Director Simon Ortmann Nielsen från IUM, till att hålla metodkurser i analysteknik (Simon har många års erfarenheter att luta sig mot, som analyschef och som underdirektör i AIM AC.). Även våra erfarna analyskonsulter håller denna kurs.

På kursen hör du bl.a. om cases från andra verksamheter. Därutöver får du praktiska tips om validitet, objektivitet, reabilitet och analysmallar med hem i väskan. Behöver du friska upp dina kunskaper kring enkätdesign eller en introduktion till ämnesområdet, så anmäl dig strax till denna spännande endagskurs.

Anmälan

Kontakta oss via e-post eller telefon för att anmäla dig till kursen.

Defgo chart

Testa defgo gratis, nu!

Ring eller använd vår online chatt funktion för att komma i kontakt med vår support. Supporten är öppen:
Måndag till Torsdag: 8:30 -16:00

Supporten kan kontaktas på tlf: 040-6928075

För tider utanför våra öppettider kan du skriva till oss: eller använda vårt Kontaktformulär för support

 • Svenska kontoret
 • defgo.se
 • Amagertorv 31, 3th
 • 1160 Köpenhamn K
 • Danmark
 • Tlf: 040-6928075

© 2024. All rights reserved. Förhandlat av