APV Skema
APV

Hvilke regler gælder for hjemmearbejdspladser?

Der er indført nye regler for hjemmearbejdspladser gældende fra fra d. 30. april 2022.

Hvornår gælder de nye regler for hjemmearbejdspladser

De nye regler gælder hvis man arbejder hjemmefra mere end 2 hele dage om ugen, målt som gennemsnit over en måned. Dvs. at hvis der arbejdes 2 arbejdsdage eller mindre om ugen, gælder der ikke krav om skræmens størrelse, eller krav om indstilling af stol og skrivebord. Der gælder dog altid at der skal sikres et godt arbejdsmiljø, såvel psykisk og fysisk.

Arbejdsmiljøloven gælder også i dit hjem

Ifølge arbejdstilsynets bestemmelser, er din hjemmeaarbejdsplads, udover få undtagelser, underlagt arbejdsmiljøloven, og derved tilhører ansvaret for et godt arbejdsmiljø din arbejdsgiver, som hvis du arbejdede på virksomhedens adresse.

.. arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er derfor vigtigt, at eventuelle problemer med arbejdsmiljøforholdene på hjemmearbejdspladsen bliver håndteret af virksomheden.

Ifølge arbejdsmilljøloven, er hele det kapitel, der indeholder krav vedrørende indretning af arbejdsstedet, ikke rettet mod hjemmearbejde.

Men der er en bekendtgørelse om hjemmearbejde, hvormed en række krav om faste arbejdssteders indretning og bekendtgørelsen om skærmarbejde, også er gældende i forhold til hjemmearbejde.

Dog kan man arbejde hjemme fast én dag om ugen uden at blive omfattet af reglerne i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og de særlige regler i skærmbekendtgørelsen.

Kan jeg undersøge arbejdspladsforhold (APV), på trods af hjemmearbejde?

I defgo kan du lave den arbejdspladsvurdering som passer til præcis din virksomhed og branche. Se nærmere på vores forskellige APV skemaer, som passer til den arbejdsplads og det arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderingen foretages i, i artiklen APV Skema.

Hvis du har brug for assistance til at komme i gang med en APV på din arbejdsplads, kan du kontakte Cecilia Selnø.

Eller opret en gratis defgo konto, og gå igang med det samme.

F.A.Q. om arbejdsmiljølovens regler ved hjemmearbejde

Grundlæggende krav til indretning af arbejdsstedet ved hjemmearbejde

Reglerne for skærmarbejde i forbindelse med hjemmearbejde, indholder bl.a. krav om at din skærmarbejdsplads skal indrettes og forsynes med inventar, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter de arbejdsmiljøregler, der gælder for indretning af arbejdsstedet.

Findes der særlige regler ved skærmarbejde?

Når en medarbejder udfører skærmarbejde ved arbejdspladsen regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid, findes der særlige regler med krav til pauser, en evt. øjenundersøgelse, skærmbriller og arbejdsudstyr.

Hvad er kravene til mit arbejdsbord?

Det arbejdsbord, der arbejdes ved, skal have tilstrækkelig plads til, at arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser (der er ikke krav om hæve-/sænkebord).

Hvad er kravene til min arbejdsstol?

Arbejdsstolen skal ved skærmarbejde være stabil, sikre brugeren bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling, med et stolesæde, der kan indstilles i højden og en stoleryg, der kan indstilles i højden og skråtstilles.

Hvad er kravene til min skærm?

Skærmen skal være adskilt fra tastaturet således, at medarbejderen kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.

Hvad er kravene til belysning og brug af briller ved min arbejdsstation?

Der skal være tilstrækkelig almenbelysning og særbelysning (arbejdslampe).

Som ansat har man ret til at få undersøgt syn og øjne, og man har ret til skærmbriller, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt, og ens egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

Arbejdsgiveren skal desuden sørge for, at arbejdet ved skærm tilrettelægges, så arbejdet regelmæssigt bliver afbrudt af andet arbejde eller pauser.

 

Læs mere